Bạc Tần Hoài

泊秦淮
杜牧

煙籠寒水月籠沙,
夜泊秦淮近酒家。
商女不知亡國恨,
隔江猶唱後庭花。

Phiên âm:

Yên lung hàn thuỷ nguyệt lung sa,
Dạ bạc Tần Hoài cận tửu gia.
Thương nữ bất tri vong quốc hận,
Cách giang do xướng “Hậu đình hoa”

Dịch nghĩa:

Khói lan toả trên nước lạnh, ánh nguyệt lan trên cát
Buổi đêm đậu thuyền tại bến sông Tần Hoài cạnh quán rượu
Cô gái trẻ không biết đến nỗi hận mất nước
Ở bên kia sông còn hát khúc “Hậu đình hoa”.

Dịch thơ:
(bản Khương Hữu Dụng dịch)

Nước lồng khói toả, cát trăng pha,
Thuyền đỗ sông Hoài cạnh tửu gia.
Con hát biết chi hờn mất nước,
Cách sông còn hát “Hậu đình hoa”.

Xuân Hạ Thu Đông

春夏秋冬
崔顥

春遊芳草地
夏賞綠荷池
秋飲黃菊酒
冬吟白雪詩.

Xuân Hạ Thu Đông
Thôi Hiệu

Xuân du phương thảo địa
Hạ thưởng lục hà trì
Thu ẩm hoàng hoa tửu
Đông ngâm bạch tuyết thi.

Thanh bình điệu - kỳ I


清平調其一
李白

雲想衣裳花想容,
春風拂檻露華濃.
若非群玉山頭見,
會向瑤臺月下逢.

Thanh bình điệu - kỳ I
Lý Bạch

Vân tưởng y thường hoa tưởng dung,
Xuân phong phất hạm lộ hoa nùng.
Nhược phi Quần Ngọc sơn đầu kiến,
Hội hướng Dao Đài nguyệt hạ phùng.


Đề Đô Thành Nam Trang

題都城南莊

崔護Khứ niên kim nhật thử môn trung
Nhân diện đào hoa tương ánh hồng
Nhân diện bất tri hà xứ khứ
Đào hoa y cựu tiếu xuân phong

Vô đề

无题
李商隱

相見時難別亦難
東風無力百花殘
春蠶到死絲方盡
蠟炬成灰淚始乾
曉鏡但愁雲鬢改
夜吟應覺月光寒
蓬萊此去無多路
青鳥殷勤為探看

Vô đề

Lý Thương Ẩn

Tương kiến thì nan biệt diệc nan
Đông phong vô lực bách hoa tàn
Xuân tàm đáo tử ti phương tận
Lạp cự thành hôi lệ thủy can
Hiểu kính đãn sầu vân mấn cải
Dạ ngâm ưng giác nguyệt quang hàn
Bồng Lai thử khứ vô đa lộ
Thanh điểu ân cần vị thám khan.

Phong Kiều Dạ Bạc

楓橋夜泊
張繼

月 落 烏 啼 霜 滿 天 
江 楓 漁 火 對 愁 眠 
姑 蘇 城 外 寒 山 寺 
夜 半 鐘 聲 到 客 船

Phong kiều dạ bạc

Trương Kế

Nguyệt lạc ô đề sương mãn thiên,
Giang phong ngư hoả đối sầu miên. 
Cô Tô thành ngoại Hàn Sơn tự,
Dạ bán chung thanh đáo khách thuyền.

Lương Châu Từ


涼州詞 (其一)
Lương Châu Từ (I)
王翰


葡萄美酒夜光杯
Bồ đào mỹ tửu dạ quang bôi,
欲飲琵琶馬上催
Dục ẩm tỳ bà mã thượng thôi. 
醉臥沙場君莫笑
Tuý ngoạ sa trường quân mạc tiếu, 
古來征戰幾人回
Cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi涼州詞 (其二)
Lương Châu Từ (II)
王翰


秦中花鳥已應闌
Tần trung hoa điểu dĩ ưng lan,
塞外風沙猶自寒
Tái ngoại phong sa do tự hàn.
夜聽胡笳折楊柳
Dạ thính Hồ già Chiết dương liễu,
教人意氣憶長安
Giao nhân ý khí ức Trường An.